Reklama
 
Blog | Jan Pulkrábek

Proč (ne)zveřejňovat výsledky maturit

MŠMT zveřejnilo několik žebříčků středních škol podle výsledků maturitních zkoušek, a to jak pro celou republiku, tak po jednotlivých krajích. Vypovídají však tyto žebříčky o skutečné kvalitě škol?

Dostala se mi do rukou Školní zpráva o předběžných výsledcích společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období roku 2011 týkající se našeho gymnázia a je to věru zajímavé čtení. V úvodu bohužel stojí, že „zpráva a její obsah jsou určeny výhradně ředitelům příslušných středních škol“ a „rozhodnutí o případném zveřejnění zprávy či jejích částí je zcela na řediteli příslušné školy„. Po konzultaci s redakcí proto neuvedu konkrétní čísla, ale pouze obecné shrnutí výsledků.

Ze zprávy vyplývá, že naše gymnázium, považované přinejmenším v Jihomoravském kraji za prestižní, dosáhlo ve zkoušce z češtiny ve srovnání s jinými gymnázii v kraji pouze podprůměrných výsledků, v rámci celého státu se umístilo dokonce až v poslední třetině pomyslného žebříčku.

Pokud ovšem zohledníme výsledky dílčích zkoušek, získáme zcela jiný obrázek. V didaktickém testu, jenž je vyhodnocován centrálně, a tudíž jeho výsledky nemohou učitelé nijak ovlivnit, jsme se totiž jak v kraji, tak v celé republice umístili mezi deseti procenty nejlepších gymnázií, a to jak v základní, tak ve vyšší úrovni náročnosti.

Reklama

S tím prudce kontrastují výsledky ústní části, jejíž hodnocení je naopak zcela závislé na přísnosti zkoušejících. Ve vyšší úrovni jsme zůstali v poslední třetině žebříčku v rámci kraje i celého státu a v základní úrovni jsme skončili v obou oblastech dokonce až mezi deseti procenty nejhorších.

Nechce se mi věřit, že bychom naše studenty za čtyři roky dokonale naučili pravopis a mluvnici, ale nedokázali jim nic předat z literární teorie ani historie. Spíše je to důkazem, že státní maturita jako prostředek zajištění jednotné úrovně zkoušek naprosto selhala, že na gymnáziích se vždy budou klást na studenty (alespoň v češtině) mnohem vyšší nároky než na jiných typech škol a že maturita z gymnázia má i nadále jinou hodnotu než maturita z odborného učiliště.

Odpor některých ředitelů ke zveřejnění výsledků v podobě nějakého jednoduchého žebříčku založeného jen na souhrnných výsledcích je proto zcela pochopitelný. Takový žebříček, pokud nezahrne i výsledky dílčí, bude zcela zavádějící a v době návrhů na zrušení mnoha středních škol přímo škodlivý, v rukou byrokratů dokonce smrtelně nebezpečný.

Bylo by ideální, kdyby CERMAT zveřejnil kompletní výsledky maturit. To se však téměř jistě nestane, což je velká škoda, protože by bylo velice zajímavé zjistit, jak si vedli studenti našeho údajně nejlepšího gymnázia PORG Václava Klause ml. v didaktických testech a zda za jejich úspěchem nestála jen skutečnost, že jim to učitelé u ústních zkoušek dali „zadarmo“, či lépe řečeno za tučné školné…

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama